Pravila i uvjeti korištenja promotivnih računa sa seminara "Osnove ulaganja u kriptovalute"

Listopad 25, 2017 16:01

1. Osnovni uvjeti

1.1. Dodjelu promotivnih računa organizira Admiral Markets UK LTD. (u daljnjem tekstu Organizator).

1.2. Promotivni računi bit će dodijeljeni na teritoriju Republike Hrvatske.

1.3. Promotivni računi će biti kreditirani s iznosom:

  • 1 x 200 EUR
  • 2 x 100 EUR
  • 5 x 50 EUR

1.4. Organizator će dodijeliti jedan Promotivni račun po osobi.

2. Povlačenje profita sa Promotivnog računa

2.1. Kao profit se uzima u obzir onaj dio novca na računu koji je iznad iznosa početnog stanja.

2.2. Profit se može prebaciti isključivo na aktivan Live račun kod Admiral Markets UK Ltd (otvoren barem s minimalnim iznosom i na kojem je napravljena minimalno jedna transakcija).

2.3. Maksimalni profit koji se može prebaciti je jednak iznosu dobivenom na Promotivnom računu.

2.4. Rok u kojem je moguće trgovati na Promotivnom računu je 90 dana od dobivanja podataka za prijavu na email i 30 dana nakon zadavanja prve transakcije.

Primjer 1: S Promotivnog računa s 50 EUR, na Live račun je moguće prebaciti makismalno 50 EUR.

2.5. Nakon što udvostruči stanje na računu, korisnik mora poslati email na office@admiralmarkets.hr te zatražiti prebacivanje profita.

2.6. Nakon prebacivanja profita na Live račun, korisnik može nastaviti trgovati bez ograničenja na profit ili isplatu novca.

3. Završne odredbe

3.1. Korisnik je dužan platiti bilo kakve troškove ili porez koji bi mogli proizaći iz ove transakcije na području Republike Hrvatske.

3.2. Organizator zadržava pravo zaustaviti ili izmjeniti ovu kampanju u bilo koje vrijeme bez prijašnje obavijesti.

3.3 Ukoliko Organizator primjeti da je korisnik pokušao zloupotrijebiti ili zloupotrebljava ovu uslugu ili nema dobre namjere prema Organizatoru, Organizator zadržava pravo da obustavi ili ne dodjeli ostvareni profit korisniku.

3.4. Promotivni račun je vlasništvo Organizatora.

3.5. Ukoliko dođe do nesuglasica, obje strane će probati doći do rješenja mirnim putem, a ukoliko dođe do tužbe, nadležni sud biti će u Londonu, a važeći zakoni su zakoni Ujedinjenog Kraljevstva.