79% malih računa izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim pružateljem usluga. CFD-ovi su složeni instrumenti i dolaze s visokim rizikom od brzog gubitka novca zbog poluge. 79% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim pružateljem usluga. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD funkcionira, te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.
Regulator CySEC fca

Fundamentalna analiza tržišta - primjer i definicija

Vrijeme čitanja: 21 minute

fundamentalna analiza


Fundamentalna analiza je metoda analiziranja financijskih tržišta čija je svrha predviđanje cijene. Forex fundamentalna analiza se fokusira na općenito stanje ekonomije i istražuje ekonomske pokazatelje koji uključuju kamatne stope, zaposlenost, GDP, međunarodnu trgovinu i proizvodnju, te relativni utjecaj koji ti ekonomski indikatori imaju na određenu nacionalnu valutu.

Srž fundamentalne analize Forexa, ali i ostalih financijskih tržišta, je ta da vrijednost određenog financijskog instrumenta nije jednaka njegovoj cijeni. Iz tog razloga razna tržišta mogu krivo procijeniti cijenu instrumenta, te njegova cijena može biti viša ili niža od realne u određenom razdoblju. "Fundamentalnci" tvrde da unatoč pogrešnoj cijeni u kratkoročnom pogledu, instrumenti će se "kad-tad" vratiti na svoju ispravnu cijenu.

Krajnji cilj provođenja fundamentalne analize jest otkriti ispravnu vrijednost instrumenta, usporediti tu vrijednost s trenutnom cijenom i pronaći priliku za trgovanje. Ovo također vrlo lijepo demonstrira ključnu razliku između fundamentalne i tehničke analize.

To također ukazuje na ključnu razliku između fundamentalne i tehničke analize . Dok tehnička analiza jedva obraća pažnju na bilo koji drugi faktor osim trenutne cijene, fundamentalna analiza istražuje sve drugo osim trenutne cijene. Istina je da fundamentalna analiza možda nije najbolji alat za kratkoročno trgovanje, ali je zato fundamentalna analiza Forex faktora ta koja može ponuditi odgovore o isplativosti dugoročnih investicija.

Trgovanje na financijskim tržištima nosi rizike, stoga uvijek preporučujemo da prvo vježbate na demo računu i kod reguliranog brokera.

forex demo

Metodologija koju koristi fundamentalna analiza

Fundamentalna analiza forex tržišta se ne odnosi samo na usporedbu trenutnih podataka o određenim ekonomskim pokazateljima s povijesnim podacima. Takva analiza tržišta novca je okružena velikim brojem ekonomskih teorija kojima je cilj ujediniti ekonomske podatke u određeni kontekst kako bi ih mogli uspoređivati.

Najpopularnija ekonomska teorija kada se radi fundamentalna analiza tržišta novca jest pravilo usporedbe - uvjet koji cijena valute mora ispuniti da bi se trgovala. To se često odnosi na lokalne ekonomske pokazatelje poput kamatnih stopa i inflacije.

Prva stvar na koju morate obratiti pažnju je Ekonomski kalendar. Na njemu su izlistani svi ekonomski događaji. Potrebno je da kalendar podesite na odgovarajuću vremensku zonu.

Nakon što ste odabrali točnu vremensku zonu, potrebno je odabrati vremensko razdoblje. Razdoblje ovisi o načinu na koji trgujete.

 • Scalper je zainteresiran za gospodarske vijesti koje se očekuje u sljedećih nekoliko minuta i sati.
 • Intraday trgovac čeka ekonomske vijesti dana.
 • Swing Trader je zainteresiran za tjedne vijesti.

Nakon toga, osoba koja radi analizu mora proučiti popis nadolazećih gospodarskih događaja, koji uglavnom dolaze od vlade ili središnje banke poput ESB-a.

Ekonomska vrijednost vijesti naznačena je u kategoriji "utjecaj", budući da određuje moguću snagu promjene cijene valute:

 • Zeleni učinak značio bi slabu promjenu.
 • Žuti utjecaj podrazumijeva umjerenu promjenu.
 • Crveni učinak znači da je vijest presudna i da se očekuje vrhunac volatilnosti

U fundamentalnoj analizi je potrebno razumijeti da softver ne može uvijek objasniti važnost događaja.

Zašto?

U fundamentalnoj analizi je potrebno razumijeti da softver ne može uvijek objasniti važnost događaja.

Vrlo je jednostavno, ako primijetite da je mnogo događaja sa zelenim utjecajem bilo uspješno u nekoliko sati, ne biste ih trebali smatrati niskim utjecajem. Ako ti događaji utječu na istu valutu, rezultati tih događaja mogu izazvati veću volatilnost od jednog događaja velikog utjecaja (crveni).

Druga važna stavka koju treba imati na umu kad je u pitanju Forex kalendar je razlika između prethodnih vrijednosti, očekivanih vrijednosti i trenutne vrijednosti, jer to može ukazivati na moguću promjenu u trendu.

Forex kalendari su vjerojatno najčešće korišteni alati za support i resistance koji se koriste za tehničku analizu. Mnogi traderi pokušavaju se pozicionirati na tržištima prije objavljivanja glavnih ekonomskih vijesti, neposredno prije nego li cijena instrumenta krene s fluktuacijama. Zato moramo imati na umu da su tehnička i fundamentalna Forex analiza komplementarne analize, a ne zamjene jedna za drugu.

Prednosti fundamentalne Forex analize

Ponekad vam softver za Forex tehničku analizu može pokazati najbolju ulaznu točku. I nakon vašeg otvaranja te pozicije, ako je taj softver bio u krivu, može doći do fenomena koji se zove Stop Loss jump.

Da bi se to izbjeglo, bolje je uzeti u obzir rezultate dobivene fundamentalnom analizom i slijediti ekonomski kalendar kako bi se znali bolje pozicionirati u odnose na ekonomske događaje.

Najbolja opcija je korištenje trgovačke platforme koja uključuje pokazatelje/indikatore fundamentalne analize.

(Fundamentalna) analiza na temelju vijesti

Za tradera na malo ekonomska vijest je uzrok kretanja tržišta.

Postoji nekoliko ekonomskih pokazatelja koje financijski stručnjaci promatraju u svojoj fundamentalnoj analizi financijskih tržišta jer mogu stvarati pretpostavke o "zdravlju" određenom gospodarstvu ili instrumentu. Ovi pokazatelji nalaze se u vijestima, a neki od tih pokazatelja objavljuju se tjedno, većina mjesečno, a neki samo tromjesečno.

Usporedimo tehničku i fundamentalnu analizu Forex tržišta s učestalošću ažuriranja podataka.

U slučaju tehničke Forex analize, novi podaci stižu svake sekunde u obliku cjenovnog citata, svaki pomak u cijeni je novi podatak i vrlo vrijedna informacija. Fundamentalna analiza s druge strane nove podatke najčešće dobija jednom tjedno. No fokusirajmo se na kvalitetu tih informacija, odnosno na njihovu vrijednost i utjecaj.

Kapital se postupno kreće iz zemalja u kojima se akumulira sporijim tempom, prema zemljama u kojima bi se mogao akumulirati potencijalno bržom stopom. To ima veze sa snagom gospodarstva. Ako se predviđa da će gospodarstvo ostati snažno, biti će privlačno mjesto za strana ulaganja, jer je vjerojatnije da će proizvoditi veće prinose na financijskim tržištima.

No prije svega će investitori najprije morati pretvoriti svoj kapital u valutu dotične zemlje. Kupnja veće količine te valute potaknut će potražnju i prisiliti aprecijaciju valute. Nažalost, gospodarstvo nije tako jednostavno, tako da primjeri zdravih ekonomija koje pokazuju oslabljene valute nisu posve nemoguće.

Valute nisu kao dionice tvrtke, da izravno odražavaju zdravlje gospodarstva. Valute su također alati kojima se može manipulirati središnje banke, ali i privatni traderi kao što je George Soros .

Pri objavljivanju ekonomskih izvještaja, traderi i investitori koji koriste fundamentalnu analizu za procjenu vrijednosti dionica na burzi ili bilo kojem drugom tržištu tražit će znakove prednosti ili slabosti u različitim gospodarstvima.

Fundamentalna analiza tržišta i način na koji dobre i loše vijesti utječu na ishod analize

Možda ste primijetili iz perspektive jednog prosječnog Forex tradera da su vijesti zaslužne za pomake na tržištu. Kako i zašto se to događa?

Postoje ekonomski pokazatelji koje financijski stručnjaci prate zato što oni mogu dati određene naputke o zdravlju ekonomije. Ovi indikatori su pronađeni u vijestima. Neki se od njih objavljuju tjedno, najviše njih se objavljuje mjesečno, a njih nekoliko kvartalno.

Pogledajmo kako se razlikuju tehnička i fundamentalna analiza ako u obzir uzimamo učestalost objavljivanja podataka. U slučaju kad se radi fundamentalna analiza pri trgovanju valutama, novi podaci stižu svake sekunde u obliku cijene valute, dok su fundamentalni indikatori objavljeni jednom tjedno.

Kapital postepeno protječe iz zemalja gdje se akumulira sporije do zemalja gdje se može akumulirati po potencijalno bržoj stopi, u kraćem razdoblju. Tome je u potpunosti zaslužna snaga ekonomije u državi. Ako je predviđeno da će ekonomija biti snažna i stabilna, tada će se smatrati privlačnim mjestom za strane investicije, zato što je vrlo vjerojatno da će doprinijeti većim prihodima na financijskom tržištu.

Kako bi investitori mogli uložiti svoj novac, prije svega moraju razmijeniti svoj kapital u nacionalnu valutu države u kojoj želi uložiti. Kupnjom te nacionalne valute će "pogurati" potražnju i samim time će vrijednost valute također porasti.

Nažalost ekonomija nije tako jednostavna. Postoje brojni primjeri zdravih ekonomija s nacionalnim valutama koje slabe, takvih primjera ima u sadašnjosti, ali i u prošlosti. Valute nisu poput dionica neke kompanije koje direktno prikazuju u kakvom je stanju ta kompanija.

Valute su ujedno i alati kojima se može manipulirati od strane stvaratelja politike - kao što su centralne banke, ali manipulirati valutama mogu i privatni traderi poput George Soros-a, koji je zasigurno do najmanjeg detalja izučio što je Forex fundamentalna analiza.

Kada su objavljeni ekonomski izvještaji, traderi i investitori će tražiti signale snage ili slabosti među brojnim ekonomijama. Ako se prije objave vijesti sentiment tržišta naginje na jednu stranu, promjena cijene prije objave naziva se 'priced in market'.

To izazove određene nesigurnosti prije same objave podataka. Kada je tržište nesigurno - ili se podaci ne podudaraju s onim što se očekivalo - vrlo će vjerojatno doći do velike volatilnosti. Ovo je razlog zašto se početnike Forex trgovanja savjetuje da ne trguju u vrijeme objava vijesti kada prakticiraju fundamentalnu analizu.

sastanak

Kamatne stope i fundamentalna analiza

Kamatne stope su jedan od glavnih pokazatelja pri izradi forex fundamentalne analize. Postoji mnogo vrsta kamatnih stopa, no danas ćemo se fokusirati prvenstveno o nominalnim ili baznim kamatnim stopama koje postavljaju centralne banke.

Ako niste upoznati, centralne banke kreiraju novac. Tada je taj novac posuđen privatnim bankama. Postotak ili načelo koje privatne banke plaćaju središnjim bankama za zaduživanje valuta naziva se osnovom ili nominalnom kamatnom stopom. Kada čujete frazu 'kamatne stope', ljudi se najčešće referiraju na prethodno objašnjeni pojam.

Manipuliranje kamatnim stopama - velik dio nacionalne monetarne ili fiskalne politike - je jedna od primarnih funkcija centralnih banaka. Razlog tome je velik utjecaj koji kamatne stope imaju na ekonomiju države. Kamatne stope su možda najbitniji faktor od svih jer one imaju mogućnost utjecati na vrijednost valute. Ali također mogu utjecati i na ostale ekonomske pokazatelje, time misleći na inflaciju, investicije, trgovanje, proizvodnju i nezaposlenost.

Glavni je cilj centralnih banaka pojačati ekonomiju i dosegnuti razinu inflacije koju je postavila vlada kako bi smanjili kamatne stope. Ovo stimulira posuđivanje od privatnih banaka i pojedinaca, također stimulira i potrošnju, proizvodnju i općenito ekonomiju. Niske kamatne stope mogu biti dobra taktika, ali i slaba strategija. Dugoročno gledano, niske kamatne stope mogu prouzročiti preveliku inflaciju ekonomije i samim time stvoriti financijski balon.

Za financijske balone znamo da prije ili kasnije prouzroče lančanu reakciju urušavanja ekonomije, jedne ili njih više. Kako bi centralne banke ovo izbjegle, one također mogu povećati kamatne stope i time smanjiti posuđivanje i smanjiti dostupnu količinu novca bankama, kompanijama i individualcima.

Iz perspektive Forex fundamentalne analize, prilike za trgovanje je možda najbolje početi tražiti u promjeni kamatnih stopa.

Utjecaj inflacije na financijska tržišta

Izvješća o inflaciji se odnose na fluktuacije troška robe tijekom određenog razdoblja. Imajte na umu kako svaka ekonomija ima određenu stopu inflacije koja se naziva 'zdravom inflacijom'. Ako ekonomija raste dulji period, također bi trebala rasti i količina novca u opticaju, taj se pojam naziva inflacija. Na vladama i centralnim bankama je odgovornost da inflaciju drže na zadanoj razini.

Previše inflacije uzrokuje pomak u ravnoteži potražnje i ponude u korist ponude, te samim time valuta dolazi u nepogodnu situaciju jer je ima više nego je tražena. Suprotnost inflaciji je deflacija koja uz sebe veže samo loše konotacije. Za vrijeme deflacije vrijednost novca raste, a dobra i usluge postaju jeftinije. Ovo ne zvuči tako loše za prosječnog čovjeka u kratkom periodu, ali je dugoročno loše za ekonomiju, a samim time i za spomenutog čovjeka.

Novac je gorivo za ekonomiju. Manje goriva znači manje kretanja. U određenom trenutku deflacija može toliko isušiti zalihe 'goriva' države da nakon određenog vremena jednostavno neće biti dovoljno novca da se motor drži upaljenim, a kamoli da gura ekonomiju naprijed.

dionicki indeks

BDP i fundamentalna analiza

Bruto domaći proizvod je mjera svih dobara i usluga koje država generira u određenom periodu. BDP se smatra najboljim ekonomskim pokazateljem stanja ekonomije u određenoj državi. To se možda čini čudno, ako uzmemo u obzir da je BDP zapravo mjerilo ponude dobara i usluga, no nema veze s potražnjom tih dobara i usluga. Potrebno bi bilo imati informacije i o ponudi, ali i potražnji, kako bi se napravile razumne procjene.

Ne bi bilo mudro vjerovati da BDP ima utjecaj na oba dvije strane tržišta (ponudu i potražnju). Tako da rast BDP-a bez odgovarajućeg rasta potražnje bruto domaćeg proizvoda ili njegove dostupnosti nam ne daje jasnu sliku zdrave ekonomije. Samim time se ne može na ovim podacima zasnivati fundamentalna analiza tržišta.

Kamatne stope, inflacija i BDP su tri glavna ekonomska pokazatelja koji se uzimaju u obzir kada se radi detaljna fundamentalna analiza Forex tržišta. Ostali se pokazatelji ne mogu uspoređivati utjecajem koji ovi pokazatelji imaju. Neki od dodatnih ekonomskih pokazatelja su ukupna maloprodaja, tijek kapitala, trgovinska bilanca, cijene obveznica, brojni makroekonomski i geopolitički faktori.

Indeks potrošačkih cijena (CPI / IPC)

Indeks potrošačkih cijena mjeri prosječnu cijenu obiteljske košarice. Indeks uključuje robe i usluge (prijevoz, hrana, medicinska skrb itd.), pri čemu je 100 bazna vrijednost. Primjerice, ako u ovom trenutku zbroj roba i usluga košta X, CPI će biti 100. Ako u jednom desetljeću poraste za 25%, indeks će se podići 100 na 125.

Ovo je vrlo bitan pokazatelj jer mjeri kupovnu moć potrošača i kakav utjecaj ima inflacija na samu kupovnu moć. Značajna povećanja CPI-a u kratkim vremenskim razdobljima ukazuju na moguću visoku inflaciju, dok je pad CPI-a znak deflacije. To moramo uzeti u obzir kada radimo fundamentalnu Forex analizu.

Indeks proizvođačkih cijena (PPI)

Indeksi cijena proizvođača funkcija slično kao CPI, samo što umjesto mjerenja troškova gotovih proizvoda, ovaj indeks mjeri troškove proizvodnje. PPI ne uzima u obzir hlapljive elemente kao što su energija ili hrana kako bi se dobili "čišći" podaci. Troškovi proizvodnje nam mogu dati uvid u to koliko ti sami troškovi utječu na razinu proizvodnje.

Izvješća o zaposlenosti

Postotak nezaposlenog stanovništva ima izravan utjecaj na obrasce potrošnje, a time i na gospodarstvo u cjelini. Porast nezaposlenosti ima negativan učinak, budući da ima manje ljudi koji primaju redovnu plaću.

webinar

Institut za upravljanje opskrbom (ISM)

Izvješće ISM-a prikazuje protok novih narudžbi, uz koji se može predvidjeti proizvodna aktivnost u gospodarstvu. Izvješće je izraženo indeksom 50. Vrijednosti ispod 50 znače smanjenje proizvodnih naloga u odnosu na prethodno razdoblje. Budući da ponuda ovisi o potražnji, povećanje ISM-a ukazuje na porast potražnje za robom i uslugama, što je dobar znak za gospodarstvo.

Izvješća o maloprodaji

Izvješća o maloprodaji prate obrasce potrošnje potrošača, no isključuju grane poput zdravstva i obrazovanja. Povjerenje ljudi u gospodarstvo izravno se odražava na obrazac potrošnje.

Indeks industrijske proizvodnje (IPI)

IPI pokazuje mjesečnu promjenu u proizvodnji najvažnijih sektora, poput rudarstva, proizvodnje i komunalne industrije. Ovaj se indeks smatra dobrim pokazateljem zaposlenosti, prosječne zarade i opće razine prihoda u tim industrijama. Povećanje IPI-a je znak zdrave ekonomije.

Indeks cijena sirovina

Indeks cijena sirovina prati prosječne promjene cijena elemenata poput nafte, minerala i metala. Povećanje ovog indeksa ukazuje na povećanje cijena,ali i povećanje prihoda od izvoza.

Imajte na umu da smanjenje ovog pokazatelja pogoduje zemljama koje uvoze te sirovine.

Protok i trgovinska bilanca

Trgovinska bilanca pokazuje razliku između ukupnog izvoza i uvoza. Ako je izvoz veći, trgovinska bilanca je pozitivna. Pozitivna trgovinska bilanca čini valutu vrijednom, jer tvrtke u inozemstvu moraju trošiti više svoje lokalne valute kako bi obavile transakcije u valuti koju kupuju.

Međutim, bitno je razumjeti dinamiku trenutnih pokazatelja u odnosu na prethodne brojke. U slučaju povećanja, čak i ako trgovinska bilanca ostane negativna, ona i dalje ukazuje na veću potražnju za valutom.

Komercijalni tijek je vrlo sličan trgovinskoj bilanci, samo što on mjeri ukupan dolazak stranih ulaganja u odnosu na izlazak investicijskih resursa. U biti, to je novac uvoza u odnosu na izvoz. Što je više investitora zainteresirano za poslovanje u zemlji, to će se više međunarodnih transakcija odvijati, što stvara pozitivnu trgovinsku bilancu i komercijalni protok.

Međutim, moramo biti oprezni s ovim pokazateljem. Pozitivan trgovinski tok koji se održava tijekom dugog vremenskog razdoblja može napuhati takozvani balon. I jednog dana, tržište dionica može jednostavno propasti. Pogledajte kolaps kineskog tržišta dionica koji se dogodio u srpnju 2015. godine.

Pozitivan trgovinski tok znači da u njega ulazi više novca nego što izlazi, što je znak zdrave ekonomije i povećanja potražnje za valutom.

Prinos obveznica

Državne obveznice su vrsta suverenog duga. One su najčešće srednje ili duge zrelosti. Ta zrelost može varirati od nekoliko godina, pa sve do nekoliko desetljeća.

Obveznice su proizvod fiksnog prihoda koji pruža mogućnost dugoročnog prikupljanja sredstava za razna tijela i institucije. Iako postoji razni oblici obveznica koje ćemo objasniti u ovom članku, sve vrste funkcioniraju na skoro jednak način.

Obveznica je oblik duga. Drugim riječima one funkcioniraju po takozvanom IOU principu. I Owe You, na hrvatski -Ja Ti Dugujem, je obećanje da će izdavatelj obveznice platiti osobi koja ju je kupila po uvjetima koji su navedeni u tom financijskom instrumentu. Izdavač obveznice preuzima dug, a osoba koja kupi dionicu kupuje taj dug i samim time financira izdavača.

Izdavač potom može koristiti ta sredstva na način na koji smatra da je primjeren. Zauzvrat kupac obveznice dobiva fiksnu kamatu na dug u određenim intervalima životnog vijeka obveznice. Po isteku obveznice izdavač iste plaća kupcu početnu sumu duga (također se naziva i glavnica).

Transakcija u kojoj se novi dug izdaje kupcima naziva se primarno tržište, no ono obuhvaća samo dio cjelokupnog tržišta obveznica. Tržište obveznica također ima i sekundarno tržište na kojem se trguje već izdanim obveznicama - to se nazivaju dužničke sigurnosnice. Tržište obveznica je ogromno i nadilazi čak i tržište dionica kada je u pitanju vrijednost.

Najveći izdavači duga su vlade. Vlade izdaju dugoročne državne obveznice kako bi financirali troškovi same države. Drugi značajni izdavači obveznica su banke i korporacije. U nastavku članka ćemo pričati više o državnim i korporativnim obveznicama.

No vlade nisu jedini subjekti koji izdaju obveznice, već ih izdavati mogu i kompanije. Jedina razlika je u tome što je ta vrsta obveznica poznatija kao dionica. Kad se gospodarstvo počne destabilizirati, investitori štite svoj kapital tako što ga prenose na pouzdanije dužnike. A tko može biti pouzdaniji od vlade? Zato investitori kupuju državne obveznice.

obveznice

Što se više državnih obveznica plasira na tržište, to je njihov trošak veći i zbog obrnutog odnosa daje manje prinosa. Druga vrsta duga koju vlada nudi i koju investitori mogu koristiti za zaštitu svog kapitala je valuta. Primjerice, pri analizi 10-godišnje aukcije državnih obveznica, povećanje cijena može biti znak jačanja valute.

Više o obveznicama možete pročitati na ovom članku.

Ekonomske teorije koje se se koriste pri fundamentalnoj analizi

Te se teorije vrte oko koncepta pariteta koji kad je primjenjen na pokazatelje fundamentalne Forex analize, predstavlja čitanje jednakosti ekonomskog pokazatelja u dvije različite zemlje. U slučaju nejednakosti, tečaj se postupno prilagođava kako bi se nadoknadila ta razlika.

Paritet kupovne moći

Paritet kupovne moći (PPP) jedan je od najboljih Forex fundamentalnih indikatora. Koristi se kao komponenta ekonomske teorije, ali i kao tehnika za određivanje "prave" vrijednosti valute.

Osnova ovog indikatora je zakon jedinstvene cijene. U scenariju bez transakcijskih troškova ili službenih trgovinskih barijera i carina, proizvodi sa sličnim karakteristikama imaju istu cijenu bilo gdje u svijetu. Paritet kupovne moći traderima olakšava pronalazak najprikladnijeg tečaja za kupnju proizvoda.

Paritet kamatnih stopa (IRP)

Pojam Paritet kamatnih stopa sličan je PPP-u, ali u ovom slučaju temelj je kupovina financijske imovine. U teoriji, kad se tečaj prilagodi, financijska imovina mora biti jednaka bez obzira na to u kojoj je zemlji. Ako nije, tečaj se mora prilagoditi, a razlika je jedan od najboljih Forex pokazatelja za dugoročnog tradeda.

IRP pretpostavlja:

 • a) ukupnu mobilnost kapitala i jednostavnu razmjenu domaćih ili stranih sredstava od strane investitora
 • b) sredstva se mogu zamijeniti rizikom i likvidnošću

S obzirom na točke (a) i (b), investitori će naravno zadržati imovinu koja stvara najveću profitabilnost. Teorija pokazuje da povrat ostvaren ulaganjem jednog dolara mora biti jednak povratu koji je ostvaren ulaganjem jednog eura, ako prinosi nisu isti, jasno je da postoji razlika u tečaju.

Teorija platne bilance (BOP)

Platna bilanca, također poznata kao stanje međunarodnih ulaganja, je evidencija svih plaćanja i novčanih transakcija između zemalja u određenom periodu. Uključuje razmjenu dobara, usluga, prihoda, poklona, financijskih potraživanja i obveza s ostatkom svijeta.

BOP se sastoji od tri računa.

 • Prvo, tekući račun koji je jednak zbroju trgovinske bilance (izvoz minus uvoz), faktorski dohodak (zarade stranih ulaganja minus plaćanje stranim investitorima) i novčani transferi.
 • Drugo, kapitalni račun koji bilježi neto promjenu vlasništva nad aktivnom inozemnom imovinom.
 • Treće, računovodstveni saldo koji upozorava na statističke pogreške i jamči da su tekući računi i kapitalni računi jednaki nuli.

BOP je vrlo kvalitetan fundamentalni indikator za Forex koji omogućuje ekonomistima da kvantificiraju određene ekonomske politike koje su usmjerene na vrlo specifične ekonomske ciljeve. Na primjer, zemlja može zadržati nisku tečajnu stopu kako bi stimulirala izvoz, ili, naprotiv, usvojila politike koje privlače više stranih ulaganja.

Na kraju, deficit trgovinskog računa i suficit mogu biti pokazatelji smjera tečaja. Zemlja koja posluje s deficitom deprecira svoju valutu kako bi nadoknadila neravnotežu. Isto tako, zemlja koja posluje s viškom će cijeniti svoju valutu kako bi nadoknadila neravnotežu.

Tržišni model imovine

Ako zemlja uoči povećanje priljeva investicijskog kapitala, trebala bi primijetiti i porast potražnje za svojom valutom, što bi pak trebalo dovesti do njezine aprecijacije. Osim toga, cijena imovine i tržišni model imovine ne ovise samo o kupnji valute i držanju financijske imovine, već i o ponašanju investitora u budućnosti.

Budući da se promjene događaju u relevantnim ekonomskim uvjetima za vlasnike imovine, velike količine kapitala će se preraspodijeliti u razne oblike financijskih sredstava, što će utjecati na tečaj valute zemlje podrijetla. To nam pokazuje da je kamatna stopa najutjecajniji čimbenik u tečaju.

Diferencijalni model kamatne stope

Realna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi umanjenoj za očekivanu inflaciju. Diferencijalni model realne kamatne stope sugerira da će investitori, privučeni većim prinosima na svoja ulaganja premjestiti imovinu, pod uvjetom da je rizik ulaganja na prihvatljivoj razini.

Iz perspektive ovog fundamentalnog Forex indikatora, realna kamatna stopa dobivena visokim nominalnim tečajem ili niskom inflacijom dobar je signal za strana ulaganja i potiče povećanje potražnje za lokalnom valutom.

financijske vijesti

Monetarni model

Monetarni model tvrdi da vrijednost valute ovisi o ponudi novca, razinama dohotka, kamatnim stopama i stopama inflacije. Ovaj model je hibrid teorije novčanog volumena ( povećanje ponude novca dovodi do proporcionalnog povećanja razine cijena) i pariteta kupovne moći (povećanje razine cijena dovodi do povećanja kamatne stope).

Oba slijede pravilo proporcionalnosti.

Valuta je cijenjena kad je monetarna politika stabilna. A monetarna politika je stabilna kad su ponuda novca, kamatne stope i inflacija unutar određenih granica, te da razina prihoda raste. Valuta deprecira s nestabilnom monetarnom politikom i nedosljednim zakonodavstvom.

Postoje dvije varijacije monetarnog modela: fleksibilna i privržena. Fleksibilni model sugerira da je JPP kontinuiran i pravovremen. Tako da čim dođe do promijene u ponudi novca, prihoda, inflacije ili kamatnih stopa, cijene roba i usluga će pratiti taj trend.

Međutim, empirijski podaci pokazuju da, iako se ponuda novca, dohodak, inflacija ili kamatne stope mogu brzo mijenjati, tvrtke održavaju svoje poslovne cikluse. Zbog vremena koje tvrtke trebaju potrošiti da bi prilagodile svoje cijene dolazi do kašnjenja na tržištu.

Ovim se modelom utvrđuje da su cijene roba i usluga kratkoročno privržene i da se postupno prilagođavaju temeljnim promjenama. To je osnovna pretpostavka ovog modela.

Najveća kritika monetarnog modela proizlazi iz nepoznavanja modela o priljevima i odljevima kapitala u investicijske svrhe, kao što pokazuje Fisherov učinak. No kao što znamo, iznos ulaganja često uzrokuje promjene u cijeni roba i usluga koje su uzrokovane utjecajem na valutu. Međutim, monetarna teorija je važan indikator za Forex fundamentalnu analizu koji se može koristiti za procjenu valute gospodarstva na koji strana ulaganja imaju malo utjecaja.

Što je Fundamentalna analiza tržišta?

Fundamentalna analiza se temelji na ekonomiji koja je empirijska znanost i nema kontroliranih eksperimenata. Novi podaci nastaju svakoga dana kao rezultat stalno-mijenjajućeg globalnog gospodarskog okruženja i povećane kompleksnosti.

Iako je uobičajeno da se žele pronaći obrasci i razviti teorije o promjenama kako bi ih se razumjelo, kao Forex trader važno je da zapamtite da ukoliko teorija ili uzorak danas funkcionira, to ne jamči daljnji uspjeh indikatora ili teorije. Pojavit će se novi podaci i korelacije koje ćete ponovno morati proučiti kako bi ih znali implementirati u svoje trgovanje. Forex tržište se stalno mijenja i zato je važno znati kako primijeniti Forex modele i indikatore koji se najviše koriste u fundamentalnoj analizi.

Nije bitno kojim instrumentom želite trgovati, no bile to dionice, obveznice ili nešto treće, mi Vam predlažemo da prvo počnete u sigurnom okruženju. Naša Virtualna Burza kojoj možete pristupiti kreiranjem Demo računa je odličan prvi korak u svijet trgovanja i financijskih tržišta. Preko Demo računa možete trgovati virtualnim kapitalom bez rizika i tako steknuti prijeko potrebno iskustvo prije nego li počnete ulagati Vaš novac. Virtualna burza je također odlično mjesto gdje možete testirati Vaše strategije trgovanja.

Admiral Markets nudi odlične uvjete za trgovanje!

Uplate na trgovačke račune moguće su u većini lokalnih valuta, koje se nakon uplate konvertiraju u EUR, USD, GBP, CHF ili druge bazne valute računa. Osim toga, ako se želite zaštititi od fluktuacije valutnih tečajeva, možete otvoriti više računa u različitim valutama te rasporediti novac na njih. Novac sa jednog računa na drugi možete prebacivati unutar Vašeg Kabinet Tradera.

forex live

Dogovorite sastanak uživo sa stručnjakom ili nastavite čitati o brojnim temama vezanima za trgovanje i ulaganje na edukativnom dijelu naše web stranice :

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.

Admiral Markets grupacija se sastoji od sljedećih kompanija:
Admiral Markets Pty Ltd
Regulirani smo od Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku
NASTAVAK
Admiral Markets Cyprus Ltd
Regulirani smo od Cyprus Securities and Exchange Commision (CySEC)
NASTAVAK
Admiral Markets UK Ltd
Regulirani smo od strane UK Financial Conduct Authority (FCA)
NASTAVAK
Napomena: Ako zatvorite ovaj prozor bez odabira kompanije, pristajete nastaviti pod FCA (UK) regulacijom.
Napomena: Ako zatvorite ovaj prozor bez odabira kompanije, pristajete nastaviti pod FCA (UK) regulacijom.