Admiral Markets grupacija se sastoji od sljedećih kompanija:

Admiral Markets UK Ltd

Regulirani smo od strane UK Financial Conduct Authority (FCA)
 • Poluga do:
  1:30 za male (retail) klijente,
  1:500 za profesionalne klijente
 • FSCS zaštita
 • Zaštita od negativnog stanja na računu
NASTAVAK
Odabirom jednog od tih regulatornih tijela vidjet ćete informacije na cijeloj stranici. Ukoliko želite vidjeti informacije o drugom regulatoru, molimo odaberite ga.
Odabirom jednog od tih regulatornih tijela vidjet ćete informacije na cijeloj stranici. Ukoliko želite vidjeti informacije o drugom regulatoru, molimo odaberite ga.

​Kako funkcionira Forex tržište?

Na početku investitorske karijere mnogi ambiciozni investitori susrest će se s problemom potpunog obuhvaćanja načina na koji trgovanje putem Forexa funkcionira, i funkcionira li Forex uopće. Navedena pitanja ukazuju na samu srž problema – pristupili su na pogrešan način.

Pogrešni motivi, nerealni ciljevi, pohlepa, neprikladna žurba, nedovoljan trud i nedovoljno znanje, neki su od osnovnih razloga zbog kojih osobe koje pokušaju uskočiti u karijeru investitora, odlaze praznih ruku, razočarane.

Postavite sebi sljedeća pitanja:

 1. Što znam o osnovnim načelima formiranja cijena za svaku financijsku imovinu na svijetu?
 2. Koja je osnovna struktura financijske djelatnosti?
 3. Kakva je priroda međunarodnih ekonomskih interakcija?
 4. Koja su ključna načela fundamentalne i tehničke škole analize tržišta?
 5. Koja psihološka ometanja se mogu javiti kod investitora?
 6. Što se zapravo događa kada investitor pritisne tipku?

Krenimo otpočetka.

PRIJE SVEGA, POSTOJE POTRAŽNJA I PONUDA

U ekonomiji, model ponude i potražnje objašnjava formiranje cijena na slobodnom, konkurentnom tržištu. Cijenu robe određuje točka u kojoj se količina koju zahtijevaju potrošači, uravnotežuje s količinom koju proizvođač može isporučiti.

Recimo da ste jednog dana otišli kupiti voće za Vaše kućanstvo. Trebaju Vam jabuke, a ispostavlja se da postoji samo jedan prodavač koji ima točnu količinu jabuka koje vam trebaju. Pregovarate, nagodite se oko cijene i obavite tržišnu razmjenu – određenu količinu novca razmijenite za određenu količinu jabuka. I Vi, i prodavač, u tom ste trgovanju dobili ono što ste htjeli.

Sljedećeg dana ponovno želite kupiti istu količinu jabuka, međutim sada nalazite dva trgovca, koja obojica imaju količinu jabuka koju želite. To znači da je ponuda jabuka veća od potražnje.

Suparništvo između trgovaca snizit će cijenu jabuka, jer će obojica uvidjeti da ćete se odlučiti za jabuke s nižom cijenom, pod pretpostavkom da su sve ostale karakteristike jabuka jednake. Formirat će se nova cijena, a vi ćete trgovati s onim trgovcem koji Vam najbolje odgovara.

Postoji, također, mogućnost da tog dana odete u kupovinu s prijateljem, koji je također zainteresiran za kupnju jabuka, i da susretnete samo jednog prodavača. To znači da će potražnja biti veća od ponude. Prodavač će to prepoznati i podignuti cijenu jabuka, znajući da ćete Vi i vaš prijatelj zasigurno kupiti sve njegove jabuke.

To je abeceda ekonomije koja je od vitalne važnosti za ambicioznog investitora poput vas, važno je da shvatite kako funkcionira to malo tržište jabukama, jer ćete tako shvatiti kako funkcionira tržište Forexa.

Nadalje se situacija može zakomplicirati. Ako scenarij tržišta jabukama primijenimo na devizno tržište (Forex), svaki put kada se kupi određena valuta, na tržištu se stvara dodatna potražnja koja izbacuje cijenu iz ravnoteže i gura je naviše.

Slično tome, svaki put kada se određena valuta proda, stvara se dodatna ponuda koja izbacuje cijenu iz ravnoteže i gura je naniže.

Utjecaj na kretanje cijene proporcionalan je s obujmom trgovanja po transakciji. Veliki investitori poput nacionalnih banaka, primjerice, mogu stvoriti veliku neravnotežu stavljajući veće količine domaće valute na tržište. Mali investitori mogu neznatno utjecati na tržište, ali ipak na njega utječu jer ih je mnogo.

Zbog neprestane promjenjive ponude i potražnje valuta pomiču se grafikoni na Forex trgovačkoj platformi. Filozofija uravnoteživanja cijena ključna je za razumijevanja načina na koji trgovanje putem Forexa funkcionira, budući da su svi ekonomski događaji na svijetu relevantni za tržište, ovisno o tome koliko utječu na ponudu i potražnju financijskih imovina. Ili, što vrijedi spomenuti, koliko utječu na predviđenu ponudu i potražnju financijskih imovina.

Služeći se primjerom tržišta jabuka, ako tijekom sezone jedan od prodavača bankrotira, i Vi i Vaš prijatelj možete očekivati da će cijene jabuka skočiti i prije nego se pojavite na tržnici.


NACRTAJTE MENTALNU MAPU INDUSTRIJE PRIJE NEGO SE IZGUBITE

Dok razmišljate o načinu na koji Forex tržište funkcionira, najbolje je da zamislite ocean koji se neprestano mijenja. U oceanu ima mnogo ribe, velikih i malih, ovisno o njihovoj kupovnoj moći. Tu su multimilijarderski Levijatani poput nacionalnih banaka, multinacionalnih kompanija i hedge fondova.

Njihova monetarna politika i trgovačke odluke stvaraju najveće valove, i najviše izbacuju cijene iz ravnoteže. Tu su i srednje velike ribe, odnosno privatni investitori, tvrtke kojima treba hedgiranje i privatne banke. Dakako, tu su i male ribe – financijski brokeri, manje banke i mali investitori.

Većina gore spomenutih sudionika na tržištu imaju izravan pristup međubankovnom Forex tržištu, koja je mjesto na tržištu na kojem se odvija sva čarolija s razmjenom valuta. Pristup im je dopušten jednostavno zato, jer su prešli preko određenog praga s fondovima u ruci. To znači da oni među sobom mogu trgovati bez posrednika.

Najmanji investitori, koje možemo promatrati kao planktone u financijskom oceanu, pokušavaju preživjeti dovoljno dugo da narastu, a to su mali investitori na Forex platformi, poput Vas. Kupovna moć običnog investitora najčešće je vrlo mala u usporedbi s velikim ribama, pa im treba Forex broker ili banka koja će im omogućiti trgovački račun s financijskom polugom te pristup tržištu putem investitorskih servera.

Razumijevanje načina na koji Forex tržište funkcionira, kao i vlastite pozicije u pravom mjerilu, nadahnut će Vas na nužan oprez prilikom trgovanja.

webinari


KAKVE VEZE SVE TO IMA S POSTOJEĆIM OVLASTIMA?

Forex je tržište valuta, to Vam je do sada već postalo jasno, a valute, za razliku od većine ostalih instrumenata s kojima se može trgovati, su ekonomski alati, koliko su i ekonomski indikatori. Grubo govoreći, da su države tvrtke, valute bi bile njihove dionice.

Kreatori politike pri središnjim bankama su najveći tweakeri ponude novca, zbog čega njihove odluke o monetarnoj politici vrše značajan utjecaj na trgovanje na Forex platformi te načinu njezina rada.

Najočitiji i najjednostavniji primjer su kamatne stope koje određuju nacionalne banke u svakoj zemlji na svijetu. Budući da su američki dolar, britanska funta, europski eur i japanski yen valute s kojima se najviše trguje, američke Federalne rezerve, Engleska banka, Europska središnja banka i japanska centralna banka su najveće ribe u oceanu.

Razumijevanje načina na koji one mogu utjecati na ekonomiju pomoći će vam da shvatite kako Forex tržište funkcionira.

Kada se povise kamatne stope, a to se može dogoditi samo na zahtjev nacionalne banke, onda za sudionike tržišta postaje skuplje posuđivati novac od te banke. To automatski dovodi do manjka valutne ponude zbog čega raste cijena te valute.

To je dobro, zar ne? Tko ne bi volio snažnu nacionalnu valutu?

E pa, ne baš. Kratkoročno gledano, to znači manje novca koji se može upotrijebiti za razvoj poslovanja, manju potrošnju od prihoda kućanstava, te konačno, sporiju stopu ekonomskog rasta. Dakako, to usporava inflaciju i usporava neminovno nakupljanje dugova – što je vrlo dobro, dugoročno gledano.

Nasuprot tome, kada se kamatne stope smanje, svi sudionici na tržištu posuđuju više novca. To automatski dovodi do viška novca u ponudi, pa cijena valute pada. Kratkoročno gledano, to dovodi do razvijanja poslovanja, povećanu potrošnju od prihoda kućanstava, i ekonomskog rasta.

Zvuči stvarno dobro, zar ne?

Ponovno, ne baš. Što je više posuđenog novca, to znači da se više novca duguje. Dugoročno gledano, akumulirani bankovni krediti ruše se svima na glavu kao velika oluja koja uzrokuje financijsku krizu. To se naziva makroekonomskim ciklusom.

Takav vrhunac zajednički je svim ekonomijama kapitalističkog tipa. Nacionalne banke neprestano pokušavaju održati ravnotežu periodičnim podizanjem i spuštanjem kamatnih stopa. To se naziva mikroekonomskim ciklusom.

Ti ekonomski ciklusi u velikoj mjeri nalikuju ciklusima klimatskih promjena – polagani su, nezaustavljivi i vrlo opasni za sve sudionike na tržištu, koji ne primjećuju da se približavaju.


ANALIZA JE KLJUČ

Analiza ne samo da je ključ uspješnog trgovanja, ona je u određenoj mjeri jedino što omogućuje da trgovanje na platformi Forexa doista funkcionira.

Dvije glavne škole za analizu tržišta su, fundamentalna analiza, i tehnička analiza.

Fundamentalna analiza je razvijeni oblik revizije, ali na nivou zemlje, ili ponekad svijeta. To je najstariji vid predviđanja cijena koji promatra različite elemente ekonomije – njezin trenutni položaj u ciklusu, relevantne događaje, prognozu budućnosti te procjenjivanje mogućeg utjecaja na tržište.

Fundamentalna analiza se bavi BDP-om neke zemlje i stopom nezaposlenosti, kamatnim stopama i količinom izvoza, ratom, izborima, prirodnim katastrofama i ekonomskim napretkom. Utjecaj se procjenjuje u pogledu utjecaja na ponudu i potražnju. Nedavni tehnološki uspjesi bušenja nafte iz škriljevca, primjerice, obećavaju stabilnu i povećanu opskrbu naftom danas i u bliskoj budućnosti, što je tijekom zime 2014./2015. godine dovelo do najniže cijene nafte tijekom posljednjeg desetljeća.

Fundamentalna analiza podrazumijeva međunarodne ekonomije i bavi se čimbenicima na koje se tržište još nije počelo obazirati. Škola analize funkcionira za investiranje i dugoročno trgovanje.

Mana tog tipa analize je element nesigurnosti koju stvara mnoštvo ulaznih podataka. Kada se ispravno provede, prednost fundamentalne analize je mogućnost predviđanja kretanja cijena koje može pomoći za generiranje profita tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

Tehnička analiza je mlađi oblik analize tržišta koji se bavi sa samo dvije varijable – vremenom i cijenom. Obje su strogo mjerljive, tiču se tržišta i obje su neosporne činjenice. Zbog toga, trgovanje na Forex tržištu za mnoge funkcionira bolje kada proučavaju grafove, nego kada provode ekonomsko istraživanje.

Bez obzira crtate li linije otpora ili podrške, identificirate li ključne razine, primjenjujete li tehničke indikatore ili uspoređujete formacije svijeća – Vi zapravo pokušavate ustanoviti kako internetsko trgovanje na Forex funkcionira, bez razmatranja uzroka ponude i potražnje. Tehnička analiza se može primijeniti u svrhu kratkoročnog, ali i dugoročnog trgovanja. Za investitore brzog stila, poput skalpera koji se ne mogu osloniti na trendove, jer na Forex ostvaruju profit na račun zloglasne dnevne volatilnosti, to je jedina upotrebljiva analiza.

Snaga tehničkog pristupa je mogućnost analize mjerljivih informacija točno onako kako se tiču tržišta. Nedostatak je što su već utjecale na tržište. Da bi vjerovala u ishode tehničke analize osoba mora složiti s idejom da formiranje cijena u prošlosti može utjecati na formiranje cijena u budućnosti, što mnogim poklonicima fundamentalne analize glupo zvuči.

Jednostavno rečeno, fundamentalna analiza je ekonomski detektiv s elementima predviđanja budućnosti, dok je tehnička analiza vizualna, cjenovno-vremenska arheologija spojena sa statistikom.


SREĆA JE BLAGONAKLONA PREMA PRIPREMLJENIMA

Nedostatna pripremljenost glavni je razlog zbog kojeg mnogi entuzijastični investitori propadnu prije nego uspiju shvatiti kako investiranje na platformi Forexa funkcionira.

Napisane su brojne knjige o psihologiji investitora i o načinu na koji se mogu izbjeći zamke u koje je um investitora sklon upasti. Ponovno je problem u pristupu i lako se zbuniti kada je sve novo.

Pojedini brokeri na Forex platformi, zahvaljujući prirodi svojeg posla, često govore da je pseudo-znanstvena privlačnost Forexa u osnovi ista kao i bacanje novčića, samo uz pomoć nešto bolje metodologije.

Zahvaljujući takvom marketingu novopridošli investitori ulaze u investicije uz malo ili bez vježbe, nadajući se kako će zaraditi bogatstvo od uloženih deset dolara, uz pomoć nekoliko odlučujućih klikova miša. Oni uskoče na tržište prepuni nade, a tržište ih potom ispljune razočarane, praznih ruku.

Većina investitora na Forexovoj platformi, a poslovni model njihovih brokera je dobro usklađen s tim trendom. To nije niti dobro, niti loše – već razlog zbog kojeg tržište postoji. Svaki put kada zatvorite poziciju s profitom, netko je mora zatvoriti s gubitkom.

Vratimo se sada pripremljenosti – ništa vas neće bolje pripremiti od trgovanja na demo računu – nerizičnom načinu trgovanja u uvjetima realnog vremena, putem kojeg možete steći bolji osjećaj za tržište. Krajnje je preporučljivo da prvo uđete u trgovanje na demo računu i da se tek kasnije uključite u trgovanje uživo. Rezultati će govoriti sami za sebe.

Demo


KAKO FOREX FUNKCIONIRA S PRAKTIČNOG STAJALIŠTA?

Vrijednost valute mjeri se količinom druge valute koju može kupiti. To se naziva trenutnom cijenom. Trenutna cijena uvijek se sastoji od dvije cijene – prodajne i kupovne (bid and ask price). Kupovna cijena koristi se prilikom kupnje valute, a prodajna cijena prilikom prodaje. Uočite da je kupovna cijena bilo kojeg financijskog instrumenta uvijek viša od prodajne cijene. Zato će banke uvijek kupiti vašu valutu jeftinije, a prodat će je skuplje. Razlika između cijene potražnje i cijene ponude naziva se razlikom između kupovne i prodajne cijene (spread).

I prodajna i kupovna cijena među sudionicima na tržištu uvijek se prenose gotovo trenutačno, osim kada je tržište zatvoreno. Investitor dobiva prikaz cijena u realnom vremenu (quotes) putem Interneta od brokerske tvrtke koja mu je otvorila račun za trgovanje. Zauzvrat, brokerska tvrtka prima prikaz cijena u realnom vremenu od svojih pružatelja likvidnosti – odnosno banaka.

Općenito govoreći, što je veća likvidnost, to je razlika između kupovne i prodajne cijene manja, što je bolje za sve. Naravno, postoje vremena, kao tijekom emitiranja značajnih vijesti, kada je razlika između kupovne i prodajne cijene velika (gap), zbog velikih cjenovnih oscilacija tijekom najkraćeg vremenskog razdoblja.

Ostalo je jednostavna mehanika Forexa. Trgovanje se odvija na odabranoj Forex trgovačkoj platformi klikom miša. Kada, primjerice, otvarate kupovni nalog na valutnom paru EUR/USD, dio fondova s investitorovog računa koristi se za kupovinu osnovne valute tog para – u ovom slučaju eura – te za prodaju druge valute, u ovom slučaju američkog dolara.

Kada broker tako postupi, to se naziva otvaranjem kupovnog naloga. Nalog otvara broker (Market Maker), ili se prenosi izravno na Forex interbankarsko tržište (ECN execution), gdje se nalaze veliki ulagači. Važno je shvatiti da investitor može otvoriti nalog za prodaju valute koju ne "posjeduje".

Nadalje, ovisno o trgovačkoj strategiji kojom se služi, investitor čeka da vrijednost kupljene valute poraste, u odnosu na prodanu. Kada je investitor zadovoljan s akumuliranim profitom, on zatvara nalog, a broker provodi suprotan niz transakcija – prodaje eure, a kupuje dolare. Suprotan proces odvija se kada investitor otvori prodajni nalog.

Pojmovi kupovanja i prodavanja na Forex platformi u prvi mah mogu biti zbunjujući, budući da se prilikom svake kupovine jedna valuta mijenja za drugu, što znači da se prilikom svakog trgovanja i jedna i druga, i kupuju i prodaju. Investitoru početniku bit će lakše ako o valutnom paru razmišlja kao o apstraktnom financijskom instrumentu čiju cijenu određuje tržište.

Sada ste upoznati s glavnim pokretačkim silama tržišta, njegovu osnovnu strukturu u smislu ključnih igrača, dvije glavne škole analize tržišta te načinom na koji Forex trgovačka platforma funkcionira u praksi.

Upozorenje o riziku

CFD-ovi su složeni instrumenti i dolaze s visokim rizikom od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 83% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim pružateljem usluga. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.