Zaštita privatnosti

1. Opći zahtjevi za obradu podataka

1.1. Obrada podataka obuhvaća prikupljanje, bilježenje, razvrstavanje, pohranjivanje, izmjenjivanje, objavljivanje, savjetovanje, vađenje, uporabu, prijenos, unakrsnu uporabu, prijenos ili davanje pristupa trećim stranama, međusobno povezivanje, zatvaranje, brisanje ili uništavanje podataka ili nekoliko gore navedenih radnji, bez obzira na način njihove uporabe ili korištena sredstva.

1.2. Investicijsko društvo će sastaviti popis i dokumentaciju sredstava korištenih u obradi podataka i čuvati arhivu obrade podataka. Popis sredstava korištenih za obradu podataka obuhvaćati će naziv, vrstu i serijski broj opreme te naziv proizvođača opreme; naziv i licencni broj rabljenog softvera te naziv proizvođača softvera; mjesto dokumentacije rabljenog softvera.

1.3. Osobe uključene u obradu podataka te će podatke obrađivati samo u ovlaštene svrhe pod utemeljenim uvjetima te prema dobivenim uputama i naredbama i te iste prikupljene podatke koji nisu namijenjeni javnoj uporabi neće otkrivati drugim osobama. Propis o tajnosti podataka nastavlja se čak i nakon prekida radne obveze ili rada za investicijsko društvo.

1.4. Zabranjena je neovlaštena obrada podataka (uključujući bilježenje, izmjene, brisanje, čitanje, kopiranje, (prijenos), neovlašteni prijenos zapisa te bilo koja druga neovlaštena uporaba podataka (koju zabranjuju službene vlasti).

1.5. Prikladne sigurnosne mjere, među ostalima i kodiranje podataka ako je neophodno, bit će primjenjene u slučaju prijenosa podataka putem opreme za prijenos podataka ili prijevoz zapisa.

1.6. Svaki korisnik podatkovne baze dobit će vlastite načine provjere za uporabu baze podataka. Pristupna lozinka za elektroničke podatkovne baze mijenjat će se najmanje jednom tromjesečno. Zabranjena je uporaba bilo kojeg načina automatskog unosa lozinki. Korisnik sustava za obradu podataka neće imati pristup podacima nepotrebnim za ovlaštenu obradu podataka i obavljanje radnih zadaća tog određenog korisnika.

1.7. Investicijsko društvo ugradit će prikladne i dostatne mjere kako bi svaka obrada podataka ostala zabilježena u sustavu što će kasnije omogućiti određivanje osobe koja je obavila zadaću, razlog i vrijeme zadaće te sve druge važne činjenice, među ostalima vrijeme, naziv zabilježenog, izmijenjenog ili izbrisanog podatka, vrijeme radnje, subjekt i kojim je podacima pristupljeno u sustavu obrade podataka te informacije o prijenosu podataka bilo koje vrste. Mogućnost obnove sadržaja podataka prije izmjene biti će također moguća u slučaju izmjene podataka ili dokumenata.

1.8. Menadžer ili zaposlenik Investicijskog društva opravdano će pretpostavljati da su podaci koje osobe unose točni. Povremeno će menadžer ili zaposlenik Investicijskog društva provjeriti točnost podataka u podatkovnoj bazi/bazama tražeći od klijenta da provjeri podatke te, ako je neophodno, ispravi ili potvrdi točnost podataka.

1.9. Svi nepotpuni ili netočni podaci znani menadžeru ili zaposleniku Investicijskog društva biti će zatvoreni te će biti poduzete sve nužne mjere da se sporni podaci dopune i isprave. Nakon zahtjeva podatkovnog subjekta (subjekt čiji su podaci), menadžer ili zaposlenik Investicijskog društva će ispraviti sve netočne podatke u bazi podataka ako podatkovni subjekt obavijesti menadžera ili zaposlenika Investicijskog društva o netočnosti podataka i podnese točne podatke; netočni podaci biti će pohranjeni s točnim podacima te s napomenom o razdoblju kad su netočni podaci rabljeni.

1.10. Ospori li se točnost podataka, sporni podaci će biti zatvoreni sve do potvrde točnosti podataka ili određivanja ispravnih podataka. Treće strane koje su predale ili zaprimile podatke biti će brzo obaviještene o svim izmjenama podataka ako je to tehnički izvedivo te ne predstavlja veliko financijsko opterećenje.

1.11. Automatske odluke sustava za obradu podataka, bez sudjelovanja podatkovnog subjekta, bit će dozvoljene samo prema i u skladu sa zakonskim propisima.

2. Prava podatkovnog subjekta

2.1. Podatkovni subjekti imaju u svakom trenutku pravo povući svoju suglasnost za obradu osobnih podataka i u tom slučaju će Investicijsko društvo prestati obrađivati podatke do odgovarajuće mjere.

2.2. Svaka osoba ima pristup podacima koji se tiču njih samih te koji su prikupljeni u podatkovnim bazama, osim ako to pravo nije ograničeno zakonom. Odluke o odobrenju ili uskraćivanju ovlasti za pristup podacima te izdavanje kopija podataka donosi isključivo menadžer Investicijskog društva.

2.3. Nakon zahtjeva podatkovnog subjekta, Ulagačko društvo obavijestit će podatkovnog subjekta o podacima dostupnim o njemu u podatkovnoj bazi te izvore takvih podataka, svrhu obrade podataka te bilo koju treću stranku ili kategoriju trećih stranaka koje su dobile ovlašenje za prijenos podataka te o svim ostalim činjenicama o kojima vlasnik (obrađivač) treba obavijestiti podatkovnog subjekta osim u slučaju da je pravo podatkovnog subjekta o zaprimanju informacija zakonski ograničeno. Podaci će biti izdani rabeći način određen od strane podatkovnog subjekta unutar, ako je izvedivo, pet radnih dana od primitka obavijesti o zahtjevu.

2.4. U zakonski određenim slučajevima, uvid u podatke biti će dozvoljen trećim stranama koja imaju zakonsko pravo zatražiti i primiti takve podatke. U svim ostalim slučajecima uvid u podatke biti će dozvoljen isključivo uz dopouštenje podatkovnog subjekta.

2.5. Ovlaštene osobe mogu pregledavati, na licu mjesta u Investicijskom društvu, dokumente o utemeljenju podatkovnih baza i bilo kojih dokumenata vezanih za podatkovne baze.

3. Podaci prikupljeni u podatkovnim bazama

3.1. Investicijsko društvo u podatkovne baze može prikupiti sve javno dostupne podatke ili bilo koje podatke dragovoljno zaprimljene od podatkovnih subjekata. Od klijenata se mogu tražiti isključivo podaci nužni za pružanje usluge klijentima i/ili za vršenje radnji od strane klijenata.

3.2. Investicijsko društvo će prikupljati i obrađivati podatke klijenta u mjeri nužnoj za ispunjavanje određenih ciljeva (pružanje usluge) te na način određen za specifičnu svrhu. Nepotrebni podaci bit će trenutačno izbrisani ili uništeni. Uporaba podataka na bilo koji način osim prethodno dogovorenog dozvoljena je isključivo uz dopuštenje podatkovnog subjekta ili prema zakonski propisanim uvjetima.

Menadžeri i zaposlenici Investicijskog društva će zabilježiti i sačuvati podatke i dokumente vezane uz pružanje usluge, među ostalima:

a) dokumente koji određuju prava i obveze Investicijskog društva i klijenata ili uvjete pružanja usluga Investicijskog društva klijentu;

b) pojedinosti pruženih usluga i transakcije te bilo koji oblik komunikacije između klijenata i Investicijskog društva u mjeri koja omogućava pregled djelovanja Investicijskog društva tijekom pružanja usluga.

3.4. Menadžeri i zaposlenici Investicijskog drušva će zabilježiti i sačuvati podatke o odlukama koje se tiču poslovanja i upravljanja Investicijskim društvom te sačuvati propise o unutarnjem poslovanju Investicijskog društva.

3.5. Osoba koju izabere uprava Investicijskog društva upravljati će dokumentima Investicijskog društva i organizirati će i arhivirati dokumentaciju u skladu sa zakonski određenim propisima i propisima o unutarnjem poslovanju Društva (među ostalima razdoblje čuvanja dokumentacije).

3.6. Investicijsko društvo će podatke čuvati najmanje pet godina osim u slučaju da su uvjeti za čuvanje podataka i dokumentacije zakonom drukčije propisani ili je zatraženo od regulatornog tijela, ili tako nalažu interni propisi Investicijskog društva ili odluke uprave Investicijskog društva.

3.7. Suglasnost klijenata i/ili uvjeti pružanja usluga Investicijskog društva klijentima biti će sačuvani najmanje toliko dugo koliko traju ugovorne ili druge zakonske odredbe vezane uz pružanje investicijskih usluga ili popratnih usluga klijentu osim ako trajanje nije određeno zakonom.

EMIR izvješćivanje

4.1 Investicijsko društvo ima obvezu podnošenja izvještaja u skladu s člankom 9. EMIR-a i delegirala je određene funkcije izvještavanja trećoj strani. Stranke su suglasne da će poduzeti sve potrebne mjere radi omogućavanja navedene treće strane u izvršavanju svojih obaveza izvještavanja.

4.2 Stranke ovime izričito prihvaćaju obavezu pružanja potrebnih informacija u mjeri koja je predviđena obavezom izvještavanja u skladu s člankom 9. EMIR-a. Takvo pružanje informacija uključuje puni uvid u podatke o transakcijama., a to ukljućuje podatke o portfelju, vrijednosti koje su određene za pojedinu transakciju, povezana kolateralna osiguranja te identitet uključenih stranaka. Ovo dijeljenje informacija izvršava se prema trgovinskom repozitoriju - European Securities and Markets Authority (“ESMA”) i/ili delegiranoj trećoj strani. Trgovinski repozitorij ESMA-e mogu ustupiti takve informacije nacionalnim nadzornim organima u državama u kojima propisi o zaštiti privatnosti ne pružaju isti oblik zaštite kao što je to predviđeno u propisima Ujedinjenog Kraljevstva.

4.3 Investicijsko društvo nije odgovorno Klijentu za bilo koji neuspjeh Investicijskog društva ili bilo koje treće strane u izvještavanju ili izvršenju transakcija u skladu s odredbama EMIR-a.

4.4 Klijent je dužan pravovremeno obavijestiti Investicijsko društvo o zahtjevima izvršenja transakcija koji su relevantni za pojedine transakcije. U slučajevima da se zahtjevi izvršenja transakcija prema Investicijskom društvu promijene, Klijent je dužan Investicijskom društvu pravovremeno dostaviti pisanu potvrdu o takvoj promjeni.