Naknade

Naknade za trgovanjie valutama i spot metalima na Admiral.Prime računu

Visina naknade

Valuta računa Visina naknade po jednom lotu
Forex & Spot Metals
BGN 5.0
CHF 3.0
CZK 75.0
EUR 3.0
GBP 2.0
HRK 20.0
HUF 850.0
PLN 12.5
RON 12.5
USD 3.0

Formula za izračun

Naknada za 1 lot po transakciji na Admiral.Prime računima. Uzima se i za otvaranje i za zatvaranje pozicije odmah pri otvaranju pozicije. Formula za izračun:

Naknada (uvaluti računa) = Veličina ugovora * visina naknade u valuti računa * 2

Gdje:

Veličina ugovora = volumen u lotovima

Za Forex valutne parove:

1 lot = 100,000 jedinica bazne valute.Bazna valuta je prva valuta u valutnom paru (npr. 1 lot u EURUSD = 100,000 EUR)

Za spot metale:

1 lot = 5000 troy oz. spot srebro (XAGUSD);

1 lot = 100 troy oz. spot zlato (XAUUSD).

Visina naknade izražena u valuti računa - Određena od strane Admiral Marketsa.

Kako bi izračuni bili jasniji, prikazati ćemo nekoliko primjera.


Primjer 1

Inicijalna vrijednost


 • Valuta računa: EUR
 • Visina naknade u EUR: 2.7
 • Instrument: USDCAD
 • Veličina naloga: 1 lot

Izračun


 • Naknada (u valuti računa) = Veličina ugovora * visina naknade u valuti računa *2
 • Naknada (u EUR) = 1 Lot * 3.0 EUR * 2 = 6.0 EUR

Primjer 2

Inicijalna vrijednost


 • Valuta u kojoj je otvoren račun: CHF
 • Visina naknade u CHF: 3.0
 • Instrument: EURCAD
 • Veličina naloga: 1 lot

Izračun


 • Naknada (u valuti računa) = Veličina ugovora * naknada u valuti računa * 2
 • Naknada (u CHF) = 1 Lot * 3.0 CHF * 2 = 6.0 CHF

Primjer 3

Inicijalna vrijednost


 • Valuta računa: GBP
 • Visina naknade u GBP: 2.0
 • Instrument: XAUUSD
 • Veličina naloga: 1 lot

Izračun


 • Naknada (u valuti računa) = Veličina ugovora * naknada u valuti računa * 2
 • Naknada (u GBP) = 1 Lot * 2.0 GBP * 2 = 4.0 GBP


Naknada za trgovanje CFD-ovima na američke dionice na Admiral.Markets računima

Formula

Provizija od 0.10 USD (ili ekvivalent u drugoj valuti) se uzima za trgovanje 1 dioničkim CFD ugovorom na Admiral.Markets računu. 1 lot kod dioničkih CFD-a je ekvivalent 100 CFD-a, tako da je provizija za trgovanje sa 1 lotom 10 USD (USD 0.10 * 100 CFD). Kako bismo pobliže objasnili kalkulaciju, dat ćemo nekoliko primjera.

Važna opaska:

CFD (Contract for Difference) je financijska izvedenica pomoću koje se može iskoristiti fluktuacija cijene instrumenta kojega CFD prati, bez stjecanja vlasništva. Na sljedećem primjeru prikazat ćemo kako iskoristiti pad cijene Google dionice bez da ste postali vlasnik te iste dionice.

Razlika između cijene otvaranja i cijene zatvaranja trgovane dionice ne uzima se u obzir prilikom izračuna provizije na CFD.


Primjer 1

Inicijalna vrijednost


 • Valuta računa: USD
 • Instrument: #GOOG
 • Volumen trgovanja: 1 lot
 • Vrsta naloga: BUY
 • Cijena otvaranja #GOOG: 573.15
 • Cijena zatvaranja #GOOG:575.15

Izračun


 • Provizija (u valuti računa) = Veličina ugovora (u CFD-ima) * Provizija po 1 CDF ugovoru * Tečaj USD naspram valute računa (USD)
 • Provizija (u USD) = (1Lot * 100 CFD-a na Google dionicu) * 0.10 USD * 1= 10 USD

Primjer 2

Inicijalna vrijednost


 • Valuta računa: EUR
 • Instrument: #GOOG
 • Volumen: 10 Lot
 • Tip naloga: Sell
 • Cijena otvaranja #GOOG: 573.15
 • Cijena zatvaraja #GOOG: 571.15
 • EURUSD tečaj: 1.33961

Izračun


 • Provizija (u valuti računa) = Veličina ugovora (u CFD-ima) * Provizija po 1 CDF ugovoru * Tečaj USD naspram valute računa (EUR)
 • Provizija (u USD) = (1Lot * 100 CFD-a na Google dionicu) * 0.10 USD * (1/1.33961) = 100 USD / 1.33961 = 74.65 EUR


Naknada za trgovanje CFD-ovima na europske dionice na Admiral.Markets računima

Upute za izračun

Naknada za trgovanje europskim CFD-ovima iznosi 0,05% nominalne vrijednosti transakcije, a minimalno iznosi 3 EUR po transakciji.

Naknada i za otvaranje i za zatvaranje pozicije se zaračunava pri otvaranju.

Zbog toga, naknada će iznositi: Vrijednost pozicije * 0,05% * tečaj valute * 2,


gdje je

 • Nominalna vrijednost transakcije se izračuna kao cijena otvaranja CFD-ova * veličina naloga (u lotovima);
 • 0,05% je postotak naknade;
 • Tečaj valute se primjenjuje ako je valuta Vašeg računa drugačija od valute u kojoj je izražena cijena CFD-a;
 • 2 se odnosi na dvostruku naknadu (za otvaranje i za zatvaranje pozicije).

Ukoliko je rezultat manji od minimalnih 6 eura, primjenjuje se minimalna naknada.

Sljedeći primjer pokazuje kako možete izračunati naknadu na Vašim pozicijama na#BMW (Bayerische Motoren Werke AG CFD) i #DBK (Deutsche Bank AG CFD).


Važna napomena:

CFD (Contract for Difference) je financijska izvedenica pomoću koje se može iskoristiti fluktuacija cijene instrumenta kojega CFD prati, bez stjecanja vlasništva. . Saznajte više o prednostima trgovanja CFD-ovima na dionice.


Primjer 1: otvaranje pozicije na #BMW i plaćanje naknade

Inicijalna vrijednost


 • Valuta računa: USD
 • Instrument: #BMW
 • Veličina lota: 1 dionica (CFD)
 • Veličina ugovora: 100 lotova
 • Cijena otvaranja #BMW: 84.090
 • Trenutni tečaj EURUSD na MetaTrader 4: 1.08235

Izračun


 • Naknada (u valuti u kojoj je račun otvoren) = Cijena otvaranja (u EUR) * veličina naloga (u lotovima) * postotak naknade (u %) * tečaj EUR/USD jer je valuta računa USD * 2 (naknada za otvaranje + naknada za zatvaranje pozicije)
 • Naknada (u USD) =84.090 EUR po dionici * 100 lotova / 100 * 0.05 * 1.08235 * 2 = 9.10 USD

Budući da je izračunati iznos veći od minimalnog iznosa, naknada će iznositi 9,10 USD.


Primjer 2: otvaranje pozicije na #DBK i plaćanje minimalne naknade

Inicijalna vrijednost


 • Valuta računa: USD
 • Instrument: #BMW
 • Veličina lota: 1 dionica (CFD)
 • Veličina ugovora: 5 lotova
 • Cijena otvaranja #DBK: 18.820
 • Trenutni tečaj EURUSD na MetaTrader 4: 1.08235

Izračun


 • Naknada (u valuti u kojoj je račun otvoren) = Cijena otvaranja (u EUR) * veličina naloga (u lotovima) * postotak naknade (u %) * tečaj EUR/USD jer je valuta računa USD * 2 (naknada za otvaranje + naknada za zatvaranje pozicije)
 • Naknada (in USD) = 18.820 EUR po dionici * 5 lots / 100 * 0.05 * 1.08235 * 2 = 0.10 USD

Budući da je izračunati iznos niži od minimalnog iznosa, naknada će iznositi 6 EUR (6,49 USD).